Rijksoverheid logo

Het Rijks ICT Dashboard is een website waarop alle informatie te vinden is met betrekking tot grote ICT-projecten van Rijksoverheid. Dit dashboard laat onder meer het doel van een project, geraamde kosten en doorlooptijden zien in interactieve grafieken en tabellen.

Briefing

Rijksoverheid wilde een nieuwe versie van het Rijks ICT Dashboard. Een versie die overzichtelijker zou zijn en alle informatie op een transparante manier zou presenteren. De website moest goed functioneren op een iPad, omdat deze in de Tweede Kamer tijdens debatten gebruikt worden. Een van de grootste eisen was dat het dashboard volledig zou moeten voldoen aan de strengste eisen van de webrichtlijnen en dus op het hoogste niveau drempelvrij moest zijn.

Resultaat

  • Voldoet aan de strengste eisen van de webrichtlijnen
  • Gekoppeld aan Principal Toolbox van Fortes Solutions
  • Dynamische grafieken
  • Uitgebreide projectfilter

Transparant overzicht in projectdata

We hebben allereerste interactieve wireframes gemaakt. Hierbij hebben we puur gefocust op de indeling en interacties van de website, om zo aan de transparante doelstellingen van het Rijk te kunnen voldoen. De stijl van de website is gebaseerd op de huisstijl van het Rijk, die zich online steeds meer ontwikkelt. Al tijdens het ontwerp hebben we rekening gehouden met de webrichtlijnen. Dit uit zich bij design in dingen als bepaalde kleurcontrasten en specifieke toepassing van afbeeldingen.

Veilig contentbeheer

Veiligheid is natuurlijk een belangrijk streven voor de Rijksoverheid. Daarom is de data in het Rijks ICT-dashboard eenrichtingsverkeer. Met behulp van de koppel systemen van Fortes Solutions kan er een export gemaakt worden met de meest recente data. De website herkent deze data en update alle overzichten en grafieken.

Drempelvrije website

Overheidswebsites zijn verplicht om te voldoen aan de strikte eisen van WCAG 2.0. Denk hier bijv. aan voldoende contrast voor kleuren. Deze richtlijnen zijn bedoeld om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de website, ongeacht of de bezoeker lichamelijke beperkingen heeft of niet. Het Rijks ICT-dashboard is volledig toegankelijk voor hulpprogramma’s zoals bijv. schermlezers.

Responsive design

Drempelvrije websites zijn niet per definitie responsive. Hier staan wij niet achter. Wanneer een website toegankelijk moet zijn voor iedereen willen we dat het ook voor iedereen is. Daarom is het Rijks ICT-dashboard volledig responsive opgebouwd en goed te gebruiken ongeacht of je op een tablet in de tweede kamer kijkt, onderweg naar werk op je mobiel de laatste ontwikkelingen bekijkt, of wanneer je thuis met hulpprogramma’s op je computer de website bekijkt.

Nieuwe huisstijl

Sinds de originele opzet van het Rijks ICT-dashboard is er een boel veranderd rondom de stijl van de Rijksoverheid. Met alweer de 8ste release van het dashboard is de eerste iteratieve stap gemaakt om de website aan te laten sluiten op de nieuwe huisstijl. Met behulp van UX & UI patronen toegepast op andere overheidswebsites is de homepage vernieuwd en staat hiermee de basis klaar voor de doorvoering in de gehele website.

Meer over dit project?


Robbert ten Horn
+31 (0)10 340 0769
robbert@rox.nl

Neem contact met ons op