In Nederland zijn er meer dan 2 miljoen mensen die een beperking hebben. Een doelgroep die erg interessant is voor ondernemers in Nederland. Deze doelgroep heeft echter wat extra hulp nodig. Speciaal hiervoor is in juni 2018 het programmaMKB Toegankelijk van start gegaan.

MKB Toegankelijk is een programma van MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG en de Alliantie VN-verdrag, met daarin Ieder(in), Per Saldo, LFB, Mind Landelijk Platform en de Coalitie voor Inclusie. Het biedt ondernemers een kennisplatform waar de belangen, voordelen en hulpmiddelen voor toegankelijker internet worden behandeld.

Briefing

MKB Nederland en VNO-NCW hebben ROX gevraagd om een informatieve website te ontwerpen voor en ontwikkelen voor het MKB in Nederland. Op deze website wordt verder ingegaan om de mogelijkheden om het MKB in Nederland toegankelijker te maken, zowel online als offline. Deze website voldoet uiteraard aan die drempel-vrije webrichtlijnen.

Onze werkzaamheden

  • Maatwerk WordPress website
  • Visueel en technisch drempelvrij
  • Website voldoet aan WCAG 2 level AA standaarden

"Voor het programma MKB Toegankelijk wilden we een website laten bouwen die voor iedereen toegankelijk is. We hebben voor ROX gekozen vanwege hun ervaring met web-toegankelijkheid en hun kennis van de meest actuele webrichtlijnen. Dat bleek een goede keuze. De samenwerking is erg prettig en professioneel verlopen. We zijn erg tevreden met het eindresultaat: mkbtoegankelijk.nl. En het keurmerk Toegankelijkheid is inmiddels binnen."

Louis Peters, projectmanager MKB-Nederland

Toegankelijk ondernemen

MKB Toegankelijk is een website die veel praktische informatie en hulpmiddelen biedt voor brancheorganisaties en ondernemers rondom het onderwerp toegankelijkheid. Op de website vind je o.a. advies en inspirerende voorbeelden van ondernemers die hun bedrijven toegankelijk hebben gemaakt. Ook worden er tools en checklijsten ontwikkeld, worden er lokale pilots opgezet en getoont dat toegankelijk ondernemen echte meerwaarde heeft.

Uiteindelijk moet iedereen mee doen, dát is de ambitie van MKB Toegankelijk. Zowel de bezoekers met een beperking, als ondernemend Nederland. Vanzelfsprekend moet daarom website zelf daarom ook aan de drempelvrij webrichtlijnen voldoen.

Wat is een “drempel-vrije” websiteen waar wordt rekening mee gehouden?

Een drempel-vrije website is een website die voor iedereen toegankelijk is ongeacht of hij of zij een visuele of auditieve beperking heeft. Zo zijn er richtlijnen voor het gebruik van kleur, contrast en lettertypes waaraan de website moet voldoen. Deze richtlijnen zorgen er ook voor dat bezoekers die bijvoorbeeld een screenreader gebruiken je website goed kunnen bezoeken.

MKB Toegankelijk voldoet aan de strengst toetsbare eisen op het gebied van toegankelijkheid, de zogenaamde AA gradatie en is daarmee voor iedereen toegankelijk. Dit betekent dat er op MKBtoegankelijk.nl rekening gehouden worden met de volgende beperkingen:

Auditieve beperking

Bezoekers met auditieve beperkingen worden tegemoet gestaan door visuele alternatieven. Dit is vooral het geval bij videos, waar transcripten zijn toegevoegd voor dit deel bezoekers.

Slechtziend

Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met algemeen slechtziende bezoekers. Plaatsing van elementen en tekst grootte spelen hierin een essentiële rol.

Kleurenblind

Voor kleurenblinde bezoekers moet er rekening gehouden worden met contrast. Er is een kleurenschema gekozen met voldoende contrast, waarbij niet in eerste instantie zichtbaar is dat er gelet is op toegankelijkheid.

Blindheid

Bezoekers met gehele visuele beperkingen zijn er oplossingen als schermlezers en brailleleesregels. Hiervoor is het vooral belangrijk dat de code van de website goed voldoet aan de regelgevingen.

Fysieke beperking

Dit segment bezoekers maakt vaak gebruik van enkel een muis of een toetsenbord. Dit houdt in dat alles bereikbaar moet zijn door een enkel device.

Keurmerk drempelvrij

MKB Toegankelijk heeft van Stichting Accessibility een certificaat van toegankelijkheid ontvangen.
Dit certificaat geeft aan dat de website voldoet aan de AA richtlijnen van het waarmerk drempelvrij.nl. Gecertificeerde websites kunnen gebruikt worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.

Meer over toegankelijke websites?

Neem contact op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Robbert

Robbert ten Horn
+31 (0)10 340 0769
robbert@rox.nl

Vrijblijvende offerte aanvragen