privacy

Dit is hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan.

We vinden je privacy bij ROX belangrijk. Daarom houden wij ons aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat we ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we van je verzamelen. Heb je toch nog vragen? Aan het einde van deze verklaring vind je onze contactgegevens.

Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

ROX draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden. Ook zullen we nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. ROX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Je persoonsgegevens

We registreren persoonsgegevens over jou als individu. Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien (artikel 35 van de Wbp), het recht om je gegevens te laten verwijderen of bij onjuistheden te laten corrigeren (artikel 36 van de Wbp). Je hebt ook het recht op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid.

Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over jou als individu verzamelen, zoals:

Gebruik van onze website(s)
Als je een van onze websites bezoekt leggen we informatie vast. Bekijk hiervoor ons cookie beleid. Wanneer je op onze website een van de formulieren invult, wordt deze informatie opgeslagen in de beheeromgeving van onze website. Daarnaast wordt er een email met de informatie gestuurd naar een @rox.nl adres.

Sales
Als je contact met ons opneemt (online of offline) in verband met een verzoek om informatie, een nieuwe projectaanvraag, etc., dan verzamelen we informatie die we nodig hebben om je vraag in behandeling te kunnen nemen. Zo leggen we je naam, bedrijfsnaam NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer vast, alsmede informatie over je verzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het veiligstellen van onze rechten en in samenhang met onze relatie met jou.

Klantcontact
Voor het contact met onze klanten slaan we de benodigde informatie op om contact met je op te kunnen nemen. Dit omvat je voor-en achternaam, e-mail adres en telefoonnummer. Daarnaast heb je de mogelijkheid om optioneel aanvullende gegevens gegevens te registreren in ons projectdashboard. Hier kan nog informatie bijkomen over een klanttevredenheidsonderzoek.

Sollicitaties
De gegevens die je invult tijdens een sollicitatie bij ROX slaan we op om om contact met je op te kunnen nemen en om te kunnen beoordelen of je bij de vacature past of bij soortgelijke vacatures van ROX.

Administratie
Voor administratieve doeleinden registreren we je bedrijfs e-mailadres waarop je facturen wilt ontvangen, alsmede je bedrijfs NAW-gegevens. Deze bedrijfs NAW-gegevens zijn ook beschikbaar voor ons externe boekhoudkantoor.

Nieuwsbrief
Wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief, ontvang je zo nu en dan interessante tips en nieuws van ons. Je kunt altijd weer uitschrijven.

ROX bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Contactgegevens

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op:

ROX
Vijverhofstraat 47
3032SB Rotterdam
mail: info@rox.nl
telefoon: 010 340 0769

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.