De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) behartigt de belangen van Nederlandse gemeenten op het gebied van Burgerzaken en Publiekszaken. Kernthema voor de NVVB is persoonsinformatiebeleid met subthema’s als ID management, Dienstverlening en Verkiezingen. De NVVB is een prominent gesprekspartner in overleggen bij diverse ministeries en andere instituties en adviseert bijvoorbeeld over de totstandkoming van nieuwe wetgeving op het terrein van burgerzaken/publiekszaken.
Er waait op dit moment een frisse wind door de organisatie en de website van de NVVB is daar het eerste sprekende voorbeeld van. ROX verzorgt voor de website van de NVVB een helder en kleurrijk redesign. ROX neemt het gehele traject van interactie ontwerp, visueel ontwerp en technische implementatie voor haar rekening. De website wordt in Drupal ontwikkeld, een gebruiksvriendelijk CMS waarmee de website op een gemakkelijke manier onderhouden kunnen worden.
Bekijk binnenkort het resultaat op onze Cases pagina.