De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is het overkoepelend orgaan van 46 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland. De LKvV vertegenwoordigt daarmee 40.000 studenten. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de aangesloten lidverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s) in verschillende studentensteden. Hiervoor voert de LKvV een politieke lobby bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Voorbeelden hiervan zijn het plan ‘Collegegeldvrij besturen’ en de wijzigingen rondom Drank- en Horecawetgeving.

ROX zal voor een samenwerking tussen de LKvV en STIVA een nieuwe website met als thema Verantwoordelijk Alcoholschenken ontwikkelen. Op de site kunnen studenten de zogeheten Instructie Verantwoord Alcoholschenken-cursus (IVA-cursus) volgen, hun certificaat behalen en als PDF downloaden. ROX verzorgt het gehele traject van interactie ontwerp, visueel ontwerp en technische implementatie. De website wordt in Drupal ontwikkeld, een gebruiksvriendelijk en flexibel CMS waarmee de LKvV de informatie op de site en de cursusvragen op een gemakkelijke wijze beheren.

Bekijk binnenkort het resultaat op onze Cases pagina.